about us

About

BuddhaReal State

नमोः बुद्ध घरजग्गा बिक्री सेवा प्रा.लिमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । हामी हजुरहरूको आवस्यकता अनुसारको घरजग्गा खोजी तथा खरिद बिक्री तथा भाडामा उपलब्ध गराउँछौं ।

We warmly welcome you to the Namo Buddha Real Estate Pvt. Ltd. We search and buy and rent real estate as per your need.

about us
about us

Do you have questions?

Contact us