About Property

धापासि ग्रिनल्याण्ड हरियालि बस्ति स्थित १२ फिटको पिच बाटो रहेको ५ आना जग्गामा बनेको, दक्षिण मोहोडा भएको, र रिङरोड बाट ५० मिटर भित्र रहेको साडे दुइ तल्लाको (२.५) आकर्षक सेमि बंगला बिक्रिमा रहेको छ।
———————————————————————-
घरको विबरण-
क्षेत्रफल – ५ आना
तल्ला – २.५
बाटो – १२ फिट
मोहोडा – दक्षिण
* पहिलो तल्ला मा २ बेड रुम, १ लिभिङ्ग रुम, १ किचेन का साथै १ कमन
र १ एटेच टवाइलेट रहेको छ।
* दोस्रो तल्लामा १ लिभिङ रुम, ३ बेड रुम, साथै १ कमन र १ एटेच
टवाइलेट रहेको छ।
* तेस्रो तल्लामा १ लिभिङ रुम, २ बेड रुम, १ किचेन, १ पुजा रुम साथै १
कमन र १ एटेच टवाइलेट रहेको छ।
* कार पार्किग स्पेस र बोरिङ को सुबिधा,
* पानि र बिजुलि को सुबिधा,
—————————————————————————–

A beautiful and strong semi bungalow house having land area 5 aana of 2.5 storey, facing south, 12 ft wide road on sales at dhapasi greenland hariyali basti.
———————————————————————————
property Highlights
Property type – Bungalow
Location – Dhapasi greenland hariyali basti
Land area – 5 aana
property size – 2.5 storey
Access road – 12 ft.
Facing – south
Bed room – 7
Living room – 3
Kitchen – 2
Puja room – 1
With parking and deep boring
For more details contact at 9863193951/9813667403

  • Land Area : 00-05-00-00

Inquiry Form