About Property

जग्गा बिक्रिमा
बसुन्धारा चक्रपथ भित्र दियालो पाटि प्यालेस को ठिक बिपरित साडे बाइस आना जग्गा बिक्रिमा (रिङरोड देखि ५० मिटर भित्र)

सम्पर्क नम्बर-९८१३६६७४०३,९८६३१९३९५१

  • Land Area : 1-6-02-00

Inquiry Form