कोटेश्वरमा आकर्षक घर बिक्रिमा
कोटेश्वरमा आकर्षक घर बिक्रिमा
कोटेश्वरमा आकर्षक घर बिक्रिमा
Rs. 46000000

काठमाडोैँ को कोटेश्वर स्थित शुभकामना गेट नजिकै २० फिट पिच बाटो भयको, चार(४) आना जग्गा

Rs. 46000000
SALE
New bungalow house sale on grandee
New bungalow house sale on grandee
New bungalow house sale on grandee
Rs. 35000000

ग्राण्डि स्थित ग्राण्डि भिल्ला नजिकै १४ फिट बाटो (पिच रोड) भयको चार (४) आना जग्गा

Rs. 35000000
SALE
House sale on Grandee
House sale on Grandee
House sale on Grandee
Rs. 25000000

ग्राण्डि स्थित ग्राण्डि भिल्ला नजिकै १४ फिट बाटो (पिच रोड) भयको साडे तिन (३.५) आना

Rs. 25000000
SALE
बसुन्धारा चक्रपथ भित्र आकर्षक घर  बिक्रिमा – मुल्य ३ करोड
बसुन्धारा चक्रपथ भित्र आकर्षक घर बिक्रिमा – मुल्य ३ करोड
बसुन्धारा चक्रपथ भित्र आकर्षक घर बिक्रिमा – मुल्य ३ करोड
Rs. 30000000

बसुन्धारा चक्रपथ भित्र सिरिटोल नजिकै १६ फिट पिच रोड भयको,दक्षिण मोहाडा भयको पाँच (५) आना

Rs. 30000000
SALE
आकर्षक घर बिक्रिमा – भंगाल
आकर्षक घर बिक्रिमा – भंगाल
आकर्षक घर बिक्रिमा – भंगाल
Rs. 27000000

तल्लो भगांल स्थित भ्याली पब्लिक स्कुल नजिकै ५ आना जग्गा मा बनेको दक्षिण मोहडा भयको,साढे

Rs. 27000000
SALE
House for sale at Grandee
House for sale at Grandee
House for sale at Grandee
Rs. 27000000

ग्राण्डि स्थित ग्राण्डि भिल्ला नजिकै १४ फिट बाटो (पिच रोड) भयको चार (४) आना जग्गा

Rs. 27000000
SALE
House for sale at Dhapasi Hight
House for sale at Dhapasi Hight
House for sale at Dhapasi Hight
Rs. 27500000

धापासि हाइट स्थित पञ्चकन्या मन्दिर नजिकै १३ फिट पिच बाटो भयको चार आना एक दाम(00-04-00-01)

Rs. 27500000
SALE
Land for sale
Land for sale
Land for sale
Rs. 90000000

जग्गा बिक्रिमा बसुन्धारा चक्रपथ भित्र दियालो पाटि प्यालेस को ठिक बिपरित साडे बाइस आना जग्गा

Rs. 90000000
SALE